Quelle: https://www.folio-familie.de/https://www.folio-familie.de/tr/hamilelik/hamileligim/kontrolmuayeneleri.html

schließen

Her aşamada uygun derecede mevcut

Phase 1
Çocuk sahibi olma arzusundan 12.haftanın sonuna kadar

B9 vitamini (800 µg Folik asit)
B12 vitamini
D3 vitamini
İyot
B9 vitamini (800 µg Folik asit)
B12 vitamini
D3 vitamini

Phase 2
13. haftadan itibaren emzirme döneminin sonuna kadar

B9 vitamini (400 µg Folik asit)
B12 vitamini
D3 vitamini
İyot
B9 vitamini (400 µg Folik asit)
B12 vitamini
D3 vitamini

In jeder Phase anwendbar
Hamilelikte huzur içi

Nausema®
B6 vitamini
B1 vitamini
B12 vitamini

schließen

SteriPharm Pharmazeutische Produkte GmbH & Co. KG
Kadın jinekologda

Hamilelikte kontrol muayeneleri

Kontrol önemlidir, lütfen hepsini yaptır! Böylece çocuğunun gelişim evreleri ve senin de bedensel değişikliklerin en iyi şekilde takip edilebilir. Olası bir riskin tespit edilmesi durumunda derhal müdahale edilebilir.

Kendini iyi hissetmediğinde veya sadece şüphen varsa, tedbir muayene tarihleri arasında tereddüt etmeden doktoruna veya ebene başvur.

Ayrıca: Ultrason muayeneleri hariç, tüm tedbir muayeneleri ebe tarafından da yapılabilir.

Yasal hak

Giderleri, yasal ve özel sağlık sigortaları tarafından karşılanan tedbir muayenelerini yaptırmaya yasal hakkın bulunmaktadır. Çalışıyorsan işverenin sana, doktora veya ebene gitmen için izin vermek zorundadır - tabii ki bu süre, maaşından kesilmemek suretiyle.

IGe denilen sağlık hizmetleri yasal sigortalar tarafından sadece tehlikeli bir durumun mevcudiyetinde karşılanmaktadır.

Neler muayene edilir?

Her muayenede kilon tespit edilir, tansiyonun ölçülür ve idrarın kontrol edilir. Arada sırada, tahlil amaçlı kan alınır.
Ayrıca rahmin durumu incelenir ve çocuğun pozisyonu ve kalp sesleri kontrol edilir. Tüm sonuçlar ve icabında tedaviler annelik cüzdanına kaydedilir.

Hamilelik süresince genelde üç ultrason muayenesi gerçekleştirilir. İsteğin üzere veya özel bir risk durumu mevcudiyetinde IGe hizmetlerinden yararlanabilirsin. Prenatal tanı (prenatal = doğum öncesi) isabetli bir şekilde, anne karnındaki çocukta gelişim bozuklukları olup olmadığını araştırır.

Ultrason

Burada, hızlı atmaya başlayan kalp sadece senin çocuğununki değildir. Özellikle ilk ultrason muayenesi senin ve eşin için çok heyecan verici bir olaydır. Çocuğunuzu görebilirsiniz - kalbinin nasıl attığını, kol ve bacaklarını nasıl oynattığını ve belki de o an başparmağını nasıl ağzına soktuğunu.

Hamilelik döneminde en azından üç ultrason muayenesinin sevincini yaşayın:

9.-12. HH: Hamilelik teyit edilip, bir ihtimal çoklu bir gebeliğin söz konusu olup olmadığı incelenmektedir. Ayrıca çocuğun büyüklüğü, kalp atışları ve zamana uyumlu gelişimi kontrol edilir.

19.-22. HH: Çocuğun büyüklüğü ve büyüme durumu incelenip olası organ malformasyonları veya gelişim bozuklukları ekarte edilir. Diğer muayeneler: Çocuğun hareketleri ve kalp işlevi, amniotik sıvı miktarı ve plasentanın konumu (=etene)

29.-32. HH: Çocuğun gelişim durumu ve rahimdeki konumu ve plasentanın pozisyonu tekrar kontrol edilir. Çocuk güçlü yaşam belirtileri gösteriyor mu? Göstermiyorsa, bir ihtimal yeterince beslenip beslenmediği araştırılmalıdır.

Ayrıca: Bir ultrason muayenesinde, vücut dokusundan akseden ses dalgaları ölçülür. Dolayısıyla burada, radyasyon içeren bir ölçüm yöntemi söz konusu olmayıp bu muayene, anne ve çocuk için tamamen zararsızdır.

Ferdi sağlık hizmetleri (IGeL)

Talebin üzere veya özel bir risk mevcudiyetinde ferdi sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsin. Bunun için doktor ve hasta arasında, hastanın muayene için muvafakatini ve hasıl olması beklenen maliyet + doktor ücretini içeren yazılı bir sözleşme akdedilmelidir.

Giderler, yasal sigortalardan sadece, usulen yapılan bir tedbir muayenesinden anormal bir tanı elde edildiğinde veya özel bir tehlike durumu söz konusu olduğunda karşılanır.

IGe hizmetlerini kapsayan muayeneler - örn. doğum öncesi tanı (bkz. altta), toksoplazmoz taraması, şeker yükleme testi (bir şeker hastalığını ekarte etmek için) veya ek ultrason tetkikleri.

Doğum öncesi tanı

Doğum öncesi tanı, normal tedbir muayeneler kapsamına girmemektedir. Bu detaylı tanı ile kromozom sapmaları, çocuğun kalıtımsal kaynaklı hastalıkları ve malformasyonları tespit edilir.

Bununla ilgili yapılan muayeneler, örn. büyük ultrason ile ense kalınlığı ölçümü, ilk üç ay taraması, üçlü tarama testi ve invazif muayeneler (koryon villus biyopsisi ve amniyotik sıvı muayenesi = amniyosentez) .

İnvazif muayeneler her halükarda sadece hamilenin yazılı muvafakati ile yapılabilir.

Annelik cüzdanı

İlk muayenede hamileliğin saptanmasıyla birlikte annelik cüzdanı verilir. Anne ve çocukla ilgili yapılan tüm çeşitli muayene sonuçları annelik cüzdanına kaydedilir. Dolayısıyla annelik cüzdanı doktor, ebe ve icabında diğer sağlık personeli için önemli bir bilgi kaynağıdır.
Bu nedenle annelik cüzdanını mümkün olduğunca daima yanında bulundur ve onu bir sonraki hamilelik için iyi sakla.

Müteakip muayene sonuçları kaydedilir:

  • Kan gurubu uyuşmazlığı ve kızamıkçığa yönelik muayeneler (S. 2)
  • Enfeksiyonlara yönelik muayeneler (S. 3)
  • Geçmişteki hamilelikler (S. 4)
  • Genel hastalık öyküsü ve doğurma tarihinin tespiti (S. 5)
  • Hamilelik seyri ve hamileye bilgilerin verilmesi (S. 6)
  • Hamilelik seyri tablosu (S. 7 - 8)
  • Risk kataloglarının özellikleri ve kardiyotokografi bulguları (S. 9)
  • Ultrason muayeneleri (S. 10-12 ve S. 14)
  • Fetüsün büyüme seyrine dair gelişim eğrileri (S. 13)
  • Nihai muayene (S. 15 -16)

Tüm muayene tarihlerinin özeti

İlk muayeneden sonra, hamileliğin 36'ncı haftasından itibaren 14 günde bir olmak suretiyle gerçekleşen aylık muayeneler yapılır. Doğurma tarihin geciktiyse, iki günde bir doktoruna veya ebene görün.

05 - 08 HH:1. kontrol muayenesi (annelik cüzdanı verilir)
09. - 12. HH:2. kontrol muayenesi (1. ultrason)
12. - 14. HH:İlk tarama  (koryon villus biyopsisi olabilir)
13. - 16. HH:3. kontrol muayenesi
15. - 20. HH:Amniyotik sıvı muayenesi (Amniyosentez) olabilir
16. - 18. HH:Üçlü tarama testi olabilir
17. - 20. HH:4. kontrol muayenesi
19. - 22. HH:2. ultrason ("Büyük Ultrason" mümkün)
21. - 24. HH:5. kontrol muayenesi
24. - 28. HH:Şeker yükleme testi olabilir
25. - 28. HH:6. kontrol muayenesi
29. - 32. HH:7. kontrol muayenesi (3. ultrason)
33. - 36. HH:8. kontrol muayenesi
34. HH sonu:Bu hafta sonu doğum izni başlar
36. - 38. HH:9. kontrol muayenesi (Kontrol muayenesi: Her 2 haftada)
38. - 40. HH: 10. kontrol muayenesi
40. SSWdoğum tarihi
41. HH'dan itibaren:Her iki günde bir muayene

HH = Hamilelik Haftası