Quelle: https://www.folio-familie.de/https://www.folio-familie.de/tr/dogum/dogum-hakkinda-hersey/sezaryen.html

schließen

Her aşamada uygun derecede mevcut

Phase 1
Çocuk sahibi olma arzusundan 12.haftanın sonuna kadar

B9 vitamini (800 µg Folik asit)
B12 vitamini
D3 vitamini
İyot
B9 vitamini (800 µg Folik asit)
B12 vitamini
D3 vitamini

Phase 2
13. haftadan itibaren emzirme döneminin sonuna kadar

B9 vitamini (400 µg Folik asit)
B12 vitamini
D3 vitamini
İyot
B9 vitamini (400 µg Folik asit)
B12 vitamini
D3 vitamini

In jeder Phase anwendbar
Hamilelikte huzur içi

Nausema®
B6 vitamini
B1 vitamini
B12 vitamini

schließen

SteriPharm Pharmazeutische Produkte GmbH & Co. KG

Sezaryen

Ameliyat ile doğum hakkında bilgiler

Sezaryenle dünyaya gelen çocukların sayısı gittikçe artıyor. Bu oran geçen zaman içerisinde Good old
Germany'de %30'u aşmış durumdadır! Bunun sebebi nedir?

Sezaryen için gerekçeler

Bir yandan kadınlar günümüzde ilk çocuklarını daha ileri yaşta doğma eğilimi içerisindeler. Bundan dolayı doğumda komplikasyon oluşma riski daha yüksektir. Aynı zamanda klinikler, kendileri için ticari açıdan da daha cazip olan ameliyat ile doğumları daha kolay planlayabiliyorlar.

Diğer yandan da kadın doğum uzmanları sorumluluk korkusundan gittikçe daha erken ve daha sık, doğumum gidişatına müdahale ediyorlar (anahtar kelimeler: kasılmaları tetikleyen serum, su kesesinin açılması). Fakat bununla doğumun, sonunda yine de sezaryen ile gerçekleştirilmesine gerek duyulma ihtimali de artmaktadır.

Bazı kadınlar bunun için somut bir tıbbi neden bulunmasa dahi ilk baştan sezaryeni seçiyor. Ya doğum anındaki sancılardan ya da pelvik tabanında kalıcı bir zayıflamadan endişe ediyor (anahtar kelime inkontinans).
Bazıları da sezaryeni daha güvenli bir alternatif olarak gördükleri için seçiyor.

Bir sezaryen için tıbbi gerekçeler

 • Çocuğun anormal bir pozisyonda bulunması
 • Anne veya çocuk için hayati tehlike durumu
 • Anne veya çocuğun önceden var olan hastalıkları
 • Çocuğun büyüklüğü ile annenin leğen boyutunun orantısız olması
 • Çoklu doğumlar
 • Rh faktörü uyuşmazlığı
 • Erken membran rüptürü
 • Rahimde geçmişte yapılan ameliyatlar
 • Annede HIV enfeksiyonu
 • Rahim ağzı önünde bulunan plasenta
 • Doğumda duraklama
 • annenin tamamen bitkin veya ortaklaşa çabasının yetersiz olması
 • Doğumun gidişatında komplikasyonlar (örn. rahimin yırtılması (uterus rüptürü), plasentanın erken ayrılması, annenin ateşinin çıkması)
 • Çocuğun kalp seslerinin sabit şekilde azalması
 • Göbek kordonunun sıkışması → çocukta oksijen yetersizliği tehlikesi
 • Annede hamilelik kaynaklı ağır hastalık durumu, örn. eklampsi, açığa çıkan HELLP sendromu

Sezaryen türleri

İki tür sezaryen vardır: Planlanan ya da birincil olarak da tanınan sezaryen (buna, arzu edilen sezaryen de girmektedir) ve doğum esnasında spontane yapılan, planda olmayan ikincil sezaryen.

Bu arada, acil sezaryen kavramı; doğumun, ameliyat ile yapılma gerekliliğinin ne kadar acil olduğu veya spontane bir doğumda anne ve / veya çocuk için tehlikenin ne kadar büyük olabileceği ile ilgilidir. O halde, acil sezaryen mutlaka planlanan bir sezaryen ameliyatı da olabilir.

Sezaryenin yapılışı

Doğumun, ameliyat yoluyla yapılması tıbbi açıdan gerekli olsun olmasın veya kendi arzun doğrultusunda gerçekleştirilmesinde - izlenen yol hep aynıdır:

Genelde uyuşturma, bir spinal anestezi veya peridural anestezi (PDA) ile lokal şekilde gerçekleşir. Tam narkoz günümüzde artık sadece istisnai durumlarda uygulanmaktadır. Akabinde bir mesane kateteri takılır. Lokal anesteziden dolayı çocuğunun doğumunun büyük bir kısmını takip edebilirsin - karnının önüne çekilen bir bez sana sadece görmek istediğin kadar bir görüntü sağlar. Eşin sana destek olma adına ameliyat masasının baş ucunda durabilir.

Ağrın kalmadığında, bikini bölgesinde (ileride ameliyat izi hemen hemen göze çarpmayacak şekilde) yatay bir kesi yapılıp karın duvarın kat kat açılır. Son olarak rahim zarı kesilip açılır ve bebek, göbek kordonu kesilerek çıkarılır . Tebrikler, ebeveyn oldunuz!

Ufaklık çıkarıldıktan sonra sıcak bezlere sarılıp çiçeği burnunda babanın kucağına verilir. İlk yüz yüze gelme için ayrılan zaman ve birlikte yaratılan mucizeye hayranlık duyma anı – bebek burnunu, çenesini kimden almış?

Cerrah münferit katmanları dikiş atarak kapatırken baba, bebek ilk muayenesine götürülürken refakat edebilir.

Kurallar gereğince sen doğumhanede takriben daha iki saat müşahede altında tutulacaksın. Zaman uçacaktır - sen bebeğini ilk defa emzirerek ona, önem taşıyan ağız sütünü vereceksin.

Doğumhaneden sonra sen haftalık yatış bölümüne götürüleceksin. Sağlık durumuna göre genelde dört ile sekiz gün arası bir süre sonra taburcu olabilirsin.

Misgav-Ladach-yöntemi

Günümüzde sık sık uygulanan bir ameliyat tekniği, Misgav-Ladach-yöntemidir. Bu yöntem 1994'te Kudüs'te geliştirilmiş olup "hafif" sezaryen olarak da adlandırılmıştır.

Bu tekniğin, diğer yöntemlere kıyasla farkı, özellikle derinin sadece üst katmanına kesi yapılıp karın duvarının alt tabakaları parmakla dikkatle yırtarak açıldığından ibarettir. Böylece doku korunması ve kan kaybı asgari bir seviyede tutulması sağlanır.

Ara katmanlar, "yırtma tekniği"nde genelde kendiliğinden kapandığı için yara kapatılırken de daha az dikişe ihtiyaç duyulur.